Pracovně aktivizační programy pro zdravotně a sociálně handicapované

Když práce dává smysl

Vznik a pilotní program aktivizačního střediska pro osoby
ohrožené na trhu práce v suburbánních oblastech Středočeského kraje

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001007

Projekt byl jedním z dílčích kroků k otevření a udržení lokálního aktivizačního střediska pro osoby ohrožené na TP. Byl realizován v Čestlicích a v rámci zácviku a praxe v rukodělné dílně získalo podporu 14 osob z cílové skupiny osob se zdravotním postižením a osob znevýhodněných na trhu práce vzhledem k věku. Pilotně jsme otestovali metody práce se smíšenou cílovou skupinou a vytvořili krátký metodický manuál. Úspěšně jsme si vytvořili síť spolupracujících organizací, úřadů a firem.

Metodika práce se smíšenou skupinou osob ohrožených na trhu práce

Podporují nás

EU             logo_mas_200.png

lalinea       Tylex           Logo na Fler.jpg          ceskomoravskatextilni        lalinea.png          HQ Line s.r.o.

Aktuality

archív