OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Sociální aktivizace

Ve zdejší lokalitě (pomezí Praha-východ a Praha-západ, zejména okolí obcí Jesenice u Prahy a Kamenice) schází lokální síť podpůrných služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.  Jedná se o oblast s rozbujelou suburbanizací (satelitní obce a nová výstavba) a nárůstem obyvatel. Koncentruje se zde obyvatelstvo s relativně vysokou životní úrovní, a paradoxně právě toto je jedním z důvodů, že je zde problematika znevýhodněných osob odsunuta do pozadí zájmů. Finanční a koordinační kapacita místních obecních a městských úřadů je zahlcená problémy s budováním a rozšiřováním infrastruktury a požadavky občanů, kteří jsou schopni své zájmy úspěšně prosazovat. Nicméně osoby se specifickými potřebami zde s námi žijí a potřebují pomoc a podporu, která je dostupná v místě jejich bydliště.

Právě takovouto pomocí a šancí by se mělo stát aktivizační středisko s postupem času vybudovanou chráněnou dílnou pro zdravotně postižené (s mentálním, smyslovým, tělesným nebo duševním handicapem), osoby pečující o osobu blízkou a osoby diskriminované na trhu práce vzhledem k věku. Uvědomujeme si, a zahraniční dobrá praxe nám to potvrzuje, že propojení lidí s různým „handicapem“ může být přínosem a obohacením pro ně samotné tak i pro přiblížení tréninkového pracovního prostředí tomu reálnému.

Vedle zavedené nové služby pro tyto cílové skupiny je cílem našeho snažení zvýšit povědomí o problematice znevýhodněných osob a citlivost a ochotu místních komunit a podnikatelských subjektů spolupodílet se na jejich podpoře.            

 Aktuální projekty

Environmentální témata

Trend nekoncepční suburbanizace vytvořil pro obce ve Středočeském kraji mnoho pozitivního – přísun obyvatel produktivního věku, přísun investorů, rozvoj obchodu a služeb, ale zároveň velmi zatížil, a v některých oblastech téměř paralyzoval infrastrukturu a vytvořil v krajině nepřirozené koridory a zábory orné půdy. Včlenil v období 20 let do "venkovského“ či příměstského prostředí desetitisíce městských obyvatel, kteří nemají  základní zkušenosti s péčí o půdu a krajinu a chybí jim historicky zažité znalosti předávané přirozeným způsobem z generace na generaci. Snadno tím podléhají tlaku směřujícímu na uplatňování konzumního způsobu nakládání s půdou a to i s vlastní půdou - zahradou, kvůli které ve většině případů do této lokality odešliNejen že jsou v této oblasti prováděny na krajině razantní a mnohdy fatální úpravy přímo developery (např. zrušení melioračních svodů, rozsáhlé plochy veřejných ploch pokryté dlažbou nebo asfaltem), ale následně i samotnými nezkušenými rezidenty (např. vysazování nevhodných, mnohdy invazivních dřevin a rostlin, nezužitkování bioodpadu v místě jeho vzniku, pěstování monokulturních travních porostů vyžadující chemické ošetřování). Za některými satelitními obcemi vznikají černé skládky bioodpadu, které nejsou nijak regulovány, atd. (více v Analýze situace zpracované ENVERO v roce 2014 a dalších dokumentech).

Aktuální projekty