Pracovně aktivizační programy pro zdravotně a sociálně handicapované

Když práce dává smysl

  • v čísle 12/2016 časopisu Zápraží 

VÁNOČNÍ UBRUSY Z CHRÁNĚNÉ DÍLNY

Od letošního listopadu se v Čestlicích zapojilo sedm lidí do aktivizačního programu naší rukodělné dílny.

„Ve spolku ENVERO poskytujeme ucelený program pro lidi ohrožené na trhu práce, zejména zdravotně postižené nebo osoby, které nemohou najít zaměstnání v předdůchodovém věku. Pracovní trh tak přichází o zkušené profesionály. V půlročním programu si za podpory pracovního asistenta znovu osvojí pracovní návyky, získají rukodělné zkušenosti. V rámci programu mají k dispozici kouče, který všem pomáhá ujasnit očekávání od pracovního trhu a vytipovat vhodné pracovní uplatnění nebo rekvalifikaci. Zároveň kontaktujeme potenciální zaměstnavatele, zejména s menšími pracovními kolektivy, u kterých by absolventi mohli najít další pracovní uplatnění. Zaměstnavatelům nabízíme naši odbornou podporu při zařazení zdravotně postižených do provozu jejich firmy. Stačí zdravý selský rozum, trochu informací a empatie,“ říká Věra Šulcová, předsedkyně spolku ENVERO.

„Přestože je okolí Říčan a Jesenice u Prahy bohatá oblast, služeb na podporu zaměstnávání lidí znevýhodněných či se zdravotním handicapem je zde zoufale málo. Dojíždění do Prahy je pro ně obtížné nebo nemožné, často se finančně ani nevyplatí. Jsou to první krůčky, ale věříme, že se postupně v lokalitě najdou zaměstnavatelé, kteří by chtěli handicapované zaměstnávat. Úzce spolupracujeme se sociálně integrovaným podnikem Enve ART s.r.o., ve kterém výhledově nalezne uplatnění několik lidí z aktivizačního programu. Již nyní se zaškolují v ručním sítotisku, na který se Enve ART zaměřuje.

Výrobky z chráněné dílny ENVERO s vánoční tématikou naleznete na adventních trzích, např. v Jesenici. Informace o konkrétních prodejních akcích, akcích s účastí spolku máme na webu. Rádi poskytneme bližší informace o naší činnosti zájemcům o zaměstnání, i všem, kteří by nám chtěli nějakou formou pomoci, např. poskytnutím materiálu. Využijeme zbytky nití, provázků, bavlnek, šicích potřeb, látky, drobné dílenské nářadí a materiál. Děkujeme.“

Na projekt „Vznik a pilotní program aktivizačního střediska pro osoby ohrožené na trhu práce v suburbánních oblastech Středočeského kraje“ je poskytována finanční podpora Evropské unie, a to z Evropského sociálního fondu, OP Zaměstnanost.

Podporují nás

EU             logo_mas_200.png

lalinea       Tylex           Logo na Fler.jpg          ceskomoravskatextilni        lalinea.png          HQ Line s.r.o.

Aktuality

archív