Pracovně aktivizační programy pro zdravotně a sociálně handicapované

Když práce dává smysl

Informace o našich programech pro zájemce a veřejnost

 • Programy jsou zpravidla 6ti až 12ti měsíční.
 • Zájemci o účast v našich programech se mohou hlásit průběžně.
 • Přesné podmínky pro přijetí do programu vždy aktuálně zveřejňujeme
 • Do pracovní skupiny se nastupuje vždy ke konkrénímu měsíci, přesné podmínky pro přijetí do programu vždy zveřejňujeme v aktualitách.
 • Pokud si nejste jisti, zavolejte nebo napište, vše Vám rádi vysvětlíme.
  Tel.:  774 227 657   
  E-mail:    envero@envero.cz

Co přesně děláme?

Realizujeme „pracovně aktivizační programy“ jejichž účastníci jsou přímo zaměstnáni na krátký úvazek v naší rukodělné dílně.  S podporou pracovního asistenta si projdou různé typy činností od výroby jednoduchých věcí z papíru nebo kartonu, šití, výroby drobných předmětů ze dřeva apod.

V rámci jednotlivých programů nabízíme i další vzdělávání směřující k motivaci a osobnímu růstu a také k rozšíření kvalifikace, např. základy obsluhy PC, základy administrativní činnosti apod. Postupně bychom chtěli do programů zařadit i jednoduché administrativní činnosti, aby nabídka nácviku u nás odpovídala  aktuální  poptávce na pracovním trhu a možnostem účastníků programu.

Účast v programu probíhá na základě smlouvy o účasti. Pokud to umožnují dotační programy může účastník pobírat „motivační příspěvek“ v sazbách minimální mzdy, ale pokud má zájem, může do programu nastoupit i bez finančního příspěvku. Vzdělávací část programu absolvuje účastník mimo placenou pracovní dobu.

Ke konci programu pomáháme účastníkům hledat vhodné zaměstnání a pomáháme mu jednat s novým zaměstnavatelem.

Pro koho to děláme?

Naším cílem je podporovat osoby, které jsou z různých důvodů znevýhodněny na trhu práce, zejména:

 • zdravotně postižení, kterým byl přiznám invalidní důchod I., II., nebo III. stupně, či jsou vedeny jako ZTP
 • osoby pečující o osobu blízkou a neformální pečovatele
 • osoby ve věku 50+, kteří jsou diskriminováni na trhu práce vzhledem k věku (do dosažení hranice starobního důchodu)
 • osoby, které se po dlouhodobější hospitalizaci nebo nemoci vrací na trh práce

V programech usilujeme o sestavení pracovních skupin účastníků, kteří mají různý handicap, tzv. smíšená skupina. Simulujeme tak reálné pracovní prostředí, které umožňuje vysokou míru interakce mezi účastníky s různými životními zkušenostmi a v různé sociální situaci. Jde i pro nás o pilotní ověřování a postupně od roku 2016 vytváříme metodickou cestu pro úspěšnou integraci osob s handicapem do běžného pracovního prostředí. Naše zkušenosti nabízíme firmám a podnikatelům, které mohou v lokalitě tyto lidi zaměstnat.

Spolupracujeme s místním  úřadem práce, obcemi a firmami, které mají zájem o práci absolventů našich programů.

lištaA.jpg

Život v dílně


V dílně si účastníci vyzkouší výrobu jednoduchých dekorací ze zbytků látek, dřeva, kartonu a dalších materiálů. Začínáme od jednoduchých prací, např. skládání a lepení ozdobných obálek, a postupujeme ke složitejším. Některé výrobky opakujeme několikrát, až je výsledek perfektní. Protože jedině potom z něho má člověk radost a je motivován k dalším cílům.
Konzultujeme s účastníky co jim jde lépe, co hůře, a podporujeme je k dotažení práce do zdárného výsledku. Někdy to drhne, ale i to je cesta. Nacvičujeme tím  trpělivost, zodpovědnost za odvedenou práci, práci podle zadání a také spolupráci v kolektivu.
Cílem je obnovení pracovních návyků, přijetí pravidelného režimu a respekt k pravidlům. Připravujeme účastníky na to, že budou nadřízenými hodnoceni, že práci musí dotáhnout. Ale také, že mohu uplatňovat svá práva a vyjednávat o podmínkách, ve kterých se jim bude pracovat lépe.

Proč to děláme?

Poskytnutí smysluplné a finančně ohodnocené práce je jedním z klíčových faktorů pro spokojený život, stabilizaci a zdravotní stav člověka.

Chtěli bychom Vám přiblížit některá fakta:

Schopnost osob se zdravotním postižením získat zaměstnání obecně omezuje nejen typ postižení, ale i další znevýhodňující faktory. 28% OZP v ČR má pouze základní vzdělání (vs. 17,6 % v celk. populaci) a  5,7 % je bez vzdělání (vs. 0,5% v celk. populaci). Ne vždy mají dostatek informací o tom, jaké jsou možnosti jejich uplatnění a na jakou pomoc mají nárok; zejména v menších obcích

Osoby pečující o osobu blízkou jsou velmi opomíjenou skupinou na trhu práce. Věděli jste, že do péče o členy rodiny se zapo­juje 37 % žen ve věku mezi 55-64lety? Což je vice než třetina! Ve vysoké míře pečují o stárnoucí rodiče nebo nemocného člena rodiny. Často musí opustit své dosavadní zaměstnání. Zde je patrné prolínání handicapu na trhu práce  i vzhledem k věku. Tento souběh faktorů pak činí tyto lidi enormně ohrožené na trhu práce a vzhledem k důsledkům nezaměstnanosti v předdůchodovém věku je zde navýšeno ještě riziko ohrožení chudobou.

Nezaměstnanost lidí v předdůchodovém věku je způsobena zjevnou i skrytou diskriminací.  Věk je kruciálním faktorem na trhu práce  a je přítomen ve všech fázích zaměstnanosti včetně oblasti dalšího vzdělávání. Jde o nebezpečnou hru naší společnosti o ztrátu celoživotních zkušeností těchto často velice schopných lidí, která se může v průběhu příštích desetiletí projevit nedostatkem odborníků, zejména v řemeslných profesích. U jednotlivce se může projevovat ztrátou sebevědomí, pocity zmaření celoživotního úsilí, propadu do skepse a depresivních stavů.   

Působíme ve specifické lokalitě s měnící se a stále se rozrůstající suburbanizací, s mj. vysokým podílem dobře situovaných obyvatel dojíždějících za prací do Prahy. Tomu odpovídají i priority a míra zájmu o budování zázemí v místní lokalitě. Komunitní život se teprve rozvíjí a řešení problému sociálního začleňování znevýhodněných spoluobčanů je v pozadí před prioritami s řešením infrastruktury a základní vybaveností rozrůstajících se obcí. Sami jsme součástí této vlny. Proto jsme se rozhodli využít svých zkušeností a podílet se na rozvoji služeb pro znevýhodněné občany a komunitní sounáležitosti přímo zde, na rozhraní Prahy-východ a Prahy-západ


A někdy z malého díla vzniknou krásné věci.

IMG_0794.JPG

IMG_0788.JPG

IMG_0299.JPG

Dílna

knoflicidrevo1.JPG

2017-06-20 09.13.00.jpg

 

DSC00829.JPG

sáčky.JPG

Sicistroj1.jpg

zajíček malý.jpg

Vejce 021_5x7.jpg

Envero logo na web.png

 


Podporují nás

EU             logo_mas_200.png

lalinea       Tylex           Logo na Fler.jpg          ceskomoravskatextilni        lalinea.png          HQ Line s.r.o.

Aktuality

archív