Pracovně aktivizační programy pro zdravotně a sociálně handicapované

Když práce dává smysl

  logo_mas_200.png

Aktivizační program pro osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o jinou závislou osobu v suburbánních oblastech MAS Říčansko 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011926

Realizace od 1. června 2019 do 31. května 2020

Cílem projektu je aktivizace pracovních dovedností a předcházení ekonomické nestability osob zdrav. post. (dále OZP)  a osob peč. o jinou závisl. osobu (dále OP).
Bude intenzivně podpořeno 15 osob z cílové skupiny v rámci pracovního zácviku a aktivizačního programo v rukodělné dílně ENVERO pod vedením pras. asistentů. 6 osob absolvuje praxi u zaměstnavatelů.  Pro všechny účastníky je připraven individuální výběr vzdělávání a konzultací s vybranými odborníky v oblasti komunikačních dovedností, personalistiky a osobního koučinku.

V průběhu projektu podporujeme účastníky ve vyhledávání nového zaměstnání a reflexi vlastních dovedností a očekávání od pracovního zařazení.

Projekt jsme i přes covidová opatření od jara 2020 úspěšně dokončili. Poskytli jsme pracovní podporu 15-ti zájemcům z cílových skupin.
6 osob absolvovalo placenou praxi u vybraných zaměstnavetelů.
V rámci programu se účastníci také vzdělávali v komunikačních dovednostech, zejména v řešení obtížných situací na pacovišti. 3 pracovníkům realizačního týmu byla poskytována odborná supervize.

Podporují nás

EU             logo_mas_200.png

lalinea       Tylex           Logo na Fler.jpg          ceskomoravskatextilni        lalinea.png          HQ Line s.r.o.

Aktuality

archív