OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Pracovně aktivizační programy pro zdravotně a sociálně handicapované

Když práce dává smysl

TÝM

  • Věra Šulcová, předsedkyně spolku ENVERO, sociální pracovnice                                       

"V oblasti sociálních služeb se profesně pohybuji od roku 1989. O otevření „pracovní dílny ENVERO“ pro lidi znevýhodněné na trhu práce  jsem přemýšlela již několik let. Prakticky od zjištění, že oblasti nové výstavby a průmyslových zón okolo Prahy mají svá socidemografická a enviromentální specifika, kterým říkám "Nový Klondyke". Přijít - rozrýt - vytěžit - přespat - odejít. Přesto je zde mnoho lidí a firem, kteří zde hodlají zůstat a zapustit kořeny a také těch, kteří tu žijí od svého narození. Síť služeb pro lidi znevýhodněné na trhu práce zde prakticky neexistuje a proto se chceme na jejím vytvoření a stabilizaci podílet.  

Vybraná praxe: Od roku 2006 jsem  externě pracovala pro několik neziskových i komerčních institucí v Praze na pozicích projektových nebo finančních manažerů při řízení projektů z Evropského sociálního fondu, EK a státního rozpočtu /Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Praha, Projekt Odyssea o.s., Linka Ztracené dítě o.s., ESET-HELP, Lékořice, Arcelor Mittal a.s., DOK.Incubator/. Spolupodílela jsem se na úspěšném založení neziskové organizace "D" v Liberci (občanská poradna, poradna pro oběti trestných činů, vzdělávání v krizové intervenci, www.d-os.net), ve které jsem jako vedoucí občanské poradny a předsedkyně sdružení působila v letech 1998 až 2005. Sociálně-právní a psychoterapeutické vzdělání jsem si postupně, zpočátku z nutnosti, později se zájmem, doplnila o znalosti z oblasti finančního řízení neziskových organizací a účetnictví. Po absolvování stáže v Holandsku v úspěšných sociálních firmách v roce 2011 se intezivně zajímám o metody sociálního podnikání a vytváření podpůrných sociálních sítí pro znevýhodněné osoby v menších lokalitách za pomoci místních lidí, firem a obcí.  Od roku 2010 žiji v Herinku".

  • Marcela Jahodová, vedoucí provozu a administrativy

 Po absolvování SPŠS v Táboře jsem započala studium na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze, které jsem ukončila vykonáním státní závěrečné zkoušky v lednu 2005. Poté jsem přijala nabídku práce, jako asistentka nákupního oddělení ve společnosti Tesco Stores ČR a.s. V průběhu zaměstnání jsem odešla na mateřskou dovolenou a po jejím skončení jsem se již na své pracovní místo ve společnosti Tesco nevrátila. V současné době žiji v Křenici.  Hledala jsem práci blíže k obci Křenice. Od září 2013 do května 2014 jsem lektorovala v soukromé mateřské školky Rozmarýnek v Sibřině. Od června do září 2014 jsem pracovala na Městském úřadě v Říčanech na odboru řidičských průkazů. V srpnu 2014 mně postihla tíživá životní událost a neumožnovala mi věnovat se práci. Po dlouhé rekonvalescenci, jsem si hledala pracovní uplatnění, ale nebylo to lehké. Nejdříve jsem od ledna 2016 jednou týdně pracovala v Terapeutické Kavárně Modré dveře.

Od listopadu 2016 pracuji na částečný úvazek ve spolku ENVERO. Díky spolku ENVERO jsem se znova zapojila do pracovního procesu.

  • Pavla Doležalová, projektová a finanční manažerka 

 Začínala jsem v roce 2006 jako asistentka projektových manažerů Regionální rozvojové agentury Východní Moravy ve Zlíně. Po čase jsem se sama stala projektovým manažerem RRA VM a Sdružení měst a obcí Východní Moravy a už se to se mnou v evropských fondech vezlo. Časem jsem se přestěhovala do Prahy a stal se ze mě finanční manažer Zprostředkujícího subjektu OP VK (Středočeský kraj), kde jsem měla na starosti Globální grant 1. 1 (ZŠ, SŠ) a Technickou pomoc OP VK. Poté moje profesní cesta vedla do vědy a výzkumu a změnila jsem tak strany. Jako finanční manažer 50 milionového projektu Centra pro inovace a transfer technologií pro unikátní laserové centrum ELI Beamlines (největší vědecký projekt z fondů EU) a HiLASE jsem přes veškerou administrativu, realizaci a koordinaci aktivit a finanční řízení projekt úspěšně dovedla do fáze udržitelnosti. Během své více jak 10 leté praxe v fondech EU jsem prošla 3 programovacími obdobími a 14 operačními a dalšími dotačními programy. Pro ENVERO pracuji od roku 2017.

  •  Gabriela Fridrichová, pracovní asistentka a výtvarnice

Žiji v Kostelci nad Černými lesy. V sociálních službách se vzdělávám a pracuji od roku 2008. Začínala jsem jako canis instruktorka v zařízeních s pečovatelskou a ošetřovatelskou službou a v rodinách s dětmi se zdravotním postižením (Osvědčení o rekvalifikaci Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti rok 2008). Později jsem se v této oblasti uplatnila i jako pečovatelka a ergoterapeut (Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Pracovník v sociální péči se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením, rok 2009). Pracovala jsem jako pečovatelka, ergoterapeut a canisterapeut v sanatoriu Topaz, Škvorec a vychovatelka v Olivově dětské léčebně v Říčanech. Od listopadu 2016 pracuji jako pracovní asistentka ve spolku ENVERO v Čestlicích. Moje osobní cesta vedla i k získání certifikátu II. stupně Reiky, III. stupně Shamballa a rekvalifikaci pro činnost Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo zdravotnictví. Aktivně se věnuji výtvarné a hudební tvorbě.

Pozn. od kolegyň: …a chovu koní, koťat, frézování, vrtání, natírání, krejčovině, sbírání kamenů,  ... atd.  

    

  •  Oleg Růžička, místopředseda spolku ENVERO, technický poradce, pracovní asistent

 Od roku 1989 až dosud se věnuji jako podnikatel oblasti řídících regulačních systémů a alternativních zdrojů energie /technik, konstruktér, programátor/. Od roku 2010 žiji v Herinku. Ve spolku působím v dílčích projektech jako pracovní asistent a poradce pro zpracování výrobků z kovu a dřeva.

  •   Martin Klimakovský, člen spolku, poradce ve věcech správních a kontrolor

 Od roku 1990 se pohybuji v oblasti krizového řízení městských částí a magistrátu hlavního města Prahy. Při svém zaměstnání se často setkávám s činností charitativních organizací a vnímám, že některé oblasti podpory sociálně znevýhodněných lidí nejsou a ani nejdou z titulu státní správy a samosprávy flexibilně nebo dostatečně pokrýt. Proto je role těchto organizací ve společnosti nezastupitelná. V roce 2012 jsem s kolegy inicioval vznik mezinárodní krizové telefonní linky pro blízké pohřešovaných dětí Ztracené dítě z.s. Tři roky jsem zde působil i jako předseda a fundraiser. Jsem zakládajícím členem a viceprezidentem spolku Omega Motorcycle Club, který sdružuje majitele motocyklů za účelem pořádání společných motoristických akcí. V ENVERU působím externě jako kontrolor a poradce ve věcech "papírování", pořádání akcí a přípravy projektů.  

Vybraná praxe: 2012-dosud Magistrát hl.m. Prahy, specialista krizového řízení; 1994–dosud OSVČ –   poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků oblast bezpečnost, prevence kriminality; 2002–2008 Úřad městské části Praha 11 - vedoucí oddělení krizového řízení. Vzdělání: Policejní akademie České republiky v Praze, obor Bezpečnostní management ve veřejné správě; řada kurzů z oboru krizového managementu. 

 

Podporují nás

EU             logo_mas_200.png

lalinea       Tylex           Logo na Fler.jpg          ceskomoravskatextilni        lalinea.png          HQ Line s.r.o.

Aktuality

Archív