Pracovně aktivizační programy pro zdravotně a sociálně handicapované

Když práce dává smysl

TÝM

 • Věra Šulcová, předsedkyně spolku ENVERO                              

"V oblasti sociálních služeb se profesně pohybuji od roku 1989. O otevření „pracovní dílny ENVERO“ pro lidi znevýhodněné na trhu práce  jsem přemýšlela již několik let. Prakticky od zjištění, že oblasti nové výstavby a průmyslových zón okolo Prahy mají svá socidemografická a enviromentální specifika, kterým říkám "Nový Klondyke". Přijít - rozrýt - vytěžit - přespat - odejít. Přesto je zde mnoho lidí a firem, kteří zde hodlají zůstat a zapustit kořeny a také těch, kteří tu žijí od svého narození. Síť služeb pro lidi znevýhodněné na trhu práce zde prakticky neexistuje a proto se chceme na jejím vytvoření a stabilizaci podílet.  

Vybraná praxe: Od roku 2006 jsem  externě pracovala pro několik neziskových i komerčních institucí v Praze na pozicích projektových nebo finančních manažerů při řízení projektů z Evropského sociálního fondu, EK a státního rozpočtu /Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Praha, Projekt Odyssea o.s., Linka Ztracené dítě o.s., ESET-HELP, Lékořice, Arcelor Mittal a.s., DOK.Incubator/. Spolupodílela jsem se na úspěšném založení neziskové organizace "D" v Liberci (občanská poradna, poradna pro oběti trestných činů, vzdělávání v krizové intervenci, www.d-os.net), ve které jsem jako vedoucí občanské poradny a předsedkyně sdružení působila v letech 1998 až 2005. Sociálně-právní a psychoterapeutické vzdělání jsem si postupně, zpočátku z nutnosti, později se zájmem, doplnila o znalosti z oblasti finančního řízení neziskových organizací a účetnictví. Po absolvování stáže v Holandsku v úspěšných sociálních firmách v roce 2011 se intezivně zajímám o metody sociálního podnikání a vytváření podpůrných sociálních sítí pro znevýhodněné osoby v menších lokalitách za pomoci místních lidí, firem a obcí.  Od roku 2010 žiji v Herinku".

   •  Oleg Růžička, místopředseda spolku ENVERO, technický poradce, pracovní asistent

    Od roku 1989 až dosud se věnuji jako podnikatel oblasti řídících regulačních systémů a alternativních zdrojů energie /technik, konstruktér, programátor/. Od roku 2010 žiji v Herinku. Ve spolku působím v dílčích projektech jako pracovní asistent a poradce pro zpracování výrobků z kovu a dřeva.

   •   Martin Klimakovský, člen spolku, poradce ve věcech správních a kontrolor

    Od roku 1990 se pohybuji v oblasti krizového řízení městských částí a magistrátu hlavního města Prahy. Při svém zaměstnání se často setkávám s činností charitativních organizací a vnímám, že některé oblasti podpory sociálně znevýhodněných lidí nejsou a ani nejdou z titulu státní správy a samosprávy flexibilně nebo dostatečně pokrýt. Proto je role těchto organizací ve společnosti nezastupitelná. V roce 2012 jsem s kolegy inicioval vznik mezinárodní krizové telefonní linky pro blízké pohřešovaných dětí Ztracené dítě z.s. Tři roky jsem zde působil i jako předseda a fundraiser. Jsem zakládajícím členem a viceprezidentem spolku Omega Motorcycle Club, který sdružuje majitele motocyklů za účelem pořádání společných motoristických akcí. V ENVERU působím externě jako kontrolor a poradce ve věcech "papírování", pořádání akcí a přípravy projektů.  

   Vybraná praxe: 2012-dosud Magistrát hl.m. Prahy, specialista krizového řízení; 1994–dosud OSVČ –   poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků oblast bezpečnost, prevence kriminality; 2002–2008 Úřad městské části Praha 11 - vedoucí oddělení krizového řízení. Vzdělání: Policejní akademie České republiky v Praze, obor Bezpečnostní management ve veřejné správě; řada kurzů z oboru krizového managementu. 

   • Ing. Věra Tauberová, Rádius s.r.o., zpracování účetnictví, mzdová agenda

    

   Podporují nás

   EU             logo_mas_200.png

   lalinea       Tylex           Logo na Fler.jpg          ceskomoravskatextilni        lalinea.png          HQ Line s.r.o.

   Aktuality

   archív