Pracovně aktivizační programy pro zdravotně a sociálně handicapované

Když práce dává smysl

logo_mas_200.png

Motivační a aktivizační program pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby pečující o jinou závislou osobu v suburbánních oblastech MAS Říčansko

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008994

Cílem projektu je aktivizace pracovních dovedností a předcházení ekonomické nestability osob zdrav. post. (prim. s duš. onem.)  a osob peč. o jinou závisl. osobu. Bude intenzivně podpořeno 12 osob, absolvují  motivační kurzy a kurzy na zvýšení kvalifikace a pracovní zácvik a praxi v rukodělné dílně ENVERO pod vedením pracovních asistentů. V průběhu projektu budou účastníci podporování ve vyhledávání nového zaměstnání. 

Výsledky projektu:

Projektu se účastnilo 12 osob.
Z toho 1 osoba pečující o osobu blízkou, 11 OZP (1 osoba s tělesným handicapem, 10 osob s dušením onemocněním)

Po ukončení projektu nastoupilo do zaměstnání 7 osob, z toho 5 bylo před účastí v projektu dlohodobě pracovně neaktivních.

2 účastníkům byla doporučena další péče, zejména nácvik kognitivních funkcí.

1 účastník vzhledem k zdravotnímu stavu s progresivním tělesným onemocněním nastoupil na krátkodobou pracovní stáž do sociální firmy Enve ART. Dále využívá krátkodobě brigády.

1 účastník do zaměstnání po ukončení nenastoupil.

1 účastník v průběhu projektu onemocněl a po ukončení projektu byl dále v pracovní neschopnosti.

DSC00131.JPGEnvero logo na web.pngSicistroj1.jpg

Podporují nás

EU             logo_mas_200.png

lalinea       Tylex           Logo na Fler.jpg          ceskomoravskatextilni        lalinea.png          HQ Line s.r.o.

Aktuality

archív