OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

ENVERO je nezisková organizace zaměřená na praktickou podporu lidem, kteří jsou z důvodu zdravotního

nebo sociálního handicapu ohroženi na trhu práce. 

Působíme ve Středočeském kraji, v oblasti Říčan u Prahy

Co přesně děláme?

Realizujeme „pracovně aktivizační programy“ jejichž účastníci jsou přímo zaměstnáni na krátký úvazek v naší rukodělné dílně.  S podporou pracovního asistenta si projdou různé typy činností od výroby jednoduchých věcí z papíru nebo kartonu, šití, výroby drobných předmětů ze dřeva apod.

Hlavním cílem je nácvik a adaptace na běžné pracovní prostředí s postupným zvyšováním nároků na pracovní výkon a zodpovědnost. Uplatňujeme principy pozitivní psychologie a postupně profilujeme pracovní zapojení  jednotlivce tak, aby „mohl“ dosahovat dobrých výsledků.

V rámci jednotlivých programů nabízíme i další vzdělávání směřující k motivaci a osobnímu růstu a také k rozšíření kvalifikace, např. základy obsluhy PC, základy administrativní činnosti apod. Postupně bychom chtěli do programů zařadit i jednoduché administrativní činnosti, aby nabídka nácviku u nás odpovídala  aktuální  poptávce na pracovním trhu a možnostem účastníků programu.

Účast v programu probíhá na základě smlouvy o účasti. Pokud to umožnují dotační programy může účastník pobírat „motivační příspěvek“ v sazbách minimální mzdy, ale pokud má zájem, může do programu nastoupit i bez finančního příspěvku. Vzdělávací část programu absolvuje účastník mimo placenou pracovní dobu.

Ke konci programu pomáháme účastníkům hledat vhodné zaměstnání a pomáháme mu jednat s novým zaměstnavatelem.

Programy jsou zpravidla 6ti až 12ti měsíční. Žádosti přijímáme průběžně, ale do pracovní skupiny se nastupuje vždy ke konkrénímu měsíci.  Přesné podmínky pro přijetí do programu vždy aktuálně zveřejňujeme ZDE nebo na našem facebooku. Zájemci o účast se mohou hlásit průběžně. Pokud si nejste jisti, zavolejte nebo napište, vše Vám rádi vysvětlíme. Tel.: 910 128 905 (internetové telefonní číslo - sazba jako volání na pevnou linku), e-mail: envero@envero.cz/

Pro koho to děláme?

Naším cílem je podporovat osoby, které jsou z různých důvodů znevýhodněny na trhu práce, zejména:

  • zdravotně postižení, kterým byl přiznám invalidní důchod I., II., nebo III. stupně, či jsou vedeny jako ZTP
  • osoby pečující o osobu blízkou a neformální pečovatele
  • osoby ve věku 50+, kteří jsou diskriminováni na trhu práce vzhledem k věku (do dosažení hranice starobního důchodu)
  • osoby, které se po dlouhodobější hospitalizaci nebo nemoci vrací na trh práce

V programech usilujeme o sestavení pracovních skupin účastníků, kteří mají různý handicap, tzv. smíšená skupina. Simulujeme tak reálné pracovní prostředí, které umožňuje vysokou míru interakce mezi účastníky s různými životními zkušenostmi a v různé sociální situaci. Jde i pro nás o pilotní ověřování a postupně od roku 2016 vytváříme metodickou cestu pro úspěšnou integraci osob s handicapem do běžného pracovního prostředí. Naše zkušenosti nabízíme firmám a podnikatelům, které mohou v lokalitě tyto lidi zaměstnat.

Spolupracujeme s místním  úřadem práce, obcemi a firmami, které mají zájem o práci absolventů našich programů.

Proč to děláme?

Poskytnutí smysluplné a finančně ohodnocené práce je jedním z klíčových faktorů pro spokojený život, stabilizaci a zdravotní stav člověka. Chtěli bychom Vám přiblížit některá fakta:

Schopnost osob se zdravotním postižením získat zaměstnání obecně omezuje nejen typ postižení, ale i další znevýhodňující faktory. 28% OZP v ČR má pouze základní vzdělání (vs. 17,6 % v celk. populaci) a  5,7 % je bez vzdělání (vs. 0,5% v celk. populaci). Ne vždy mají dostatek informací o tom, jaké jsou možnosti jejich uplatnění a na jakou pomoc mají nárok; zejména v menších obcích

Osoby pečující o osobu blízkou jsou velmi opomíjenou skupinou na trhu práce. Věděli jste, že do péče o členy rodiny se zapo­juje 37 % žen ve věku mezi 55-64lety? Což je vice než třetina! Ve vysoké míře pečují o stárnoucí rodiče nebo nemocného člena rodiny. Často musí opustit své dosavadní zaměstnání. Zde je patrné prolínání handicapu na trhu práce  i vzhledem k věku. Tento souběh faktorů pak činí tyto lidi enormně ohrožené na trhu práce a vzhledem k důsledkům nezaměstnanosti v předdůchodovém věku je zde navýšeno ještě riziko ohrožení chudobou.

Nezaměstnanost lidí v předdůchodovém věku je způsobena zjevnou i skrytou diskriminací.  Věk je kruciálním faktorem na trhu práce  a je přítomen ve všech fázích zaměstnanosti včetně oblasti dalšího vzdělávání. Jde o nebezpečnou hru naší společnosti o ztrátu celoživotních zkušeností těchto často velice schopných lidí, která se může v průběhu příštích desetiletí projevit nedostatkem odborníků, zejména v řemeslných profesích. U jednotlivce se může projevovat ztrátou sebevědomí, pocity zmaření celoživotního úsilí, propadu do skepse a depresivních stavů.   

Působíme ve specifické lokalitě s měnící se a stále se rozrůstající suburbanizací, s mj. vysokým podílem dobře situovaných obyvatel dojíždějících za prací do Prahy. Tomu odpovídají i priority a míra zájmu o budování zázemí v místní lokalitě. Komunitní život se teprve rozvíjí a řešení problému sociálního začleňování znevýhodněných spoluobčanů je v pozadí před prioritami s řešením infrastruktury a základní vybaveností rozrůstajících se obcí. Sami jsme součástí této vlny. Proto jsme se rozhodli využít svých zkušeností a podílet se na rozvoji služeb pro znevýhodněné občany a komunitní sounáležitosti přímo zde, na rozhraní Prahy-východ a Prahy-západ.

Motto: Věříme, že je v moci lidí otevřít komunitní život v menších lokalitách

novým myšlenkám, novým technologiím a novým pracovním i životním možnostem.