OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Aktuální projekty:

    

Motivační a aktivizační program pro osoby s chronickým
duševním onemocněním a osoby pečující o jinou závislou osobu v suburbánních oblastech MAS Říčansko

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je aktivizace pracovních dovedností a předcházení ekonomické nestability osob zdravotně postičených a osob pečujících o jinou závislou osobu v oblastech MAS Říčansko.

Reg. číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008994

Realizace: od 1.3.2018 do 31.5.2019

Počet podpořených osob: 12

Cílem projektu je aktivizace pracovních dovedností a předcházení ekonomické nestability osob se zdravotním postižením, primárně s duševním onemocněním a osob pečujících o osobu blízkou nebo jinou závislou osobu z oblastí MAS Říčansko. Bude intenzivně podpořeno 12 osob. Absoulvují motivační kurzy, kurzy na zvýšení kvalifikace a 8 z nich bude zařazeno do aktivizačního pracovního programu v dílně ENVERO.

Ukončené projekty

Vznik a pilotní program aktivizačního střediska pro osoby ohrožené na trhu práce v suburbánních oblastech Středočeského kraje

Reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001007

Realizace: od 1.7.2016 do 28.2.2018

Plánovaný počet podpořených osob: 14

Projekt je jedním z dílčích kroků k otevření a udržení lokálního aktivizačního střediska pro osoby ohrožené na trhu práce. Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie, a to z Operačního programu Zaměstanost ESF.

Ve zdejší lokalitě (pomezí Praha-východ a Praha-západ, zejména okolí obcí Jesenice u Prahy a Kamenice) schází lokální síť podpůrných služeb pro tyto osoby. Jedná se o oblast s rozbujelou suburbanizací (satelitní obce a nová výstavba) a nárůstem obyvatel. Koncentruje se zde obyvatelstvo s relativně vysokou životní úrovní, a paradoxně právě toto je jedním z důvodů, že je zde problematika znevýhodněných osob odsunuta do pozadí zájmů. Finanční a koordinační kapacita místních obecních a městských úřadů je zahlcená problémy s budováním a rozšiřováním infrastruktury a požadavky občanů, kteří jsou schopni své zájmy úspěšně prosazovat. Nicméně osoby se specifickými potřebami zde s námi žijí a potřebují pomoc a podporu, která je dostupná v místě jejich bydliště. Právě takovouto pomocí a šancí by se mělo stát aktivizační středisko s postupem času vybudovanou chráněnou dílnou.

Model plánované dílny se smíšenou pracovní skupinou nás inspiroval v zahraničí. Ve stávajícím pilotním programu bude zapojeno 14 osob z cílových skupin osob se zdravotním postižením a osob tzv. 50+.

Vedle zavedené nové služby pro tyto cílové skupiny je cílem projektu rovněž zvýšit v lokalitě povědomí o problematice znevýhodněných osob a citlivost a ochotu místních komunit a podnikatelských subjektů spolupodílet se na jejich podpoře.

Závěrečná zpráva projektu: veřejnou část závěrečné zprávy připravujeme

Metodika pro práci se smíšenou cílovou skupinou; ENVERO 2018